Szanowni Państwo wejście do Unii Europejskiej naszego kraju otwiera nowe olbrzymie możliwości funkcjonowania na zjednoczonym rynku polskich częstokroć rodzinnych gospodarstw rolniczych i ogrodniczych. Jednak ten przywilej nie będzie dotyczył wszystkich. Każdy przełom dziejowy charakteryzuje się wielkimi możliwościami, ale także i ryzykiem, które może podjąć przedsiębiorca w sektorze tzw. produkcji pierwotnej. Przedsięwzięcie to wbrew pozorom nie wywołuje rewolucji wewnątrz firmy. Wbrew panującym mitom wprowadzenie EUREPGAP na podstawie dokumentacji Dobrej Praktyki rolniczej (ogrodniczej) GAP nie powinno sprawić wielu kłopotów pod warunkiem jednak, iż skorzystają bądź to ze swoich wielkich doświadczeń albo zawierzą fachowcom z branży.

W zakresie EUREPGAP mamy doświadczenie związane z wykształceniem naszej kadry. Jeden z współwłaścicieli jest z wykształcenia agronomem (wydział rolniczy Akademii Rolniczej we Wrocławiu). Mamy za sobą wiele pomyślnie przeprowadzonych przedsięwzięć w sektorze
rolnym.

Ostatnim jakże istotnym jest certyfikacji Żywność Polska Sp. z o.o., która wchodzi w
skład Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu
i współpracuje z kilkuset dostawcami owoców i warzyw.