W ramach wdrożenia HACCP/GMP/GHP przeprowadzamy:

 • Audit wstępny - ocena stanu aktualnego jakim znajduje się przedsiębiorstwo
  w celu określenia potrzeb restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa
 • Ustawienie ścisłego harmonogramu działań
 • Maksymalny pakiet szkoleń dla potrzeb kadry wyższego i niższego szczebla
 • Pomoc najwyższemu kierownictwu w procesie powoływania zespołu eksperckiego
  do wdrożenia i utrzymania systemu
 • Przygotowanie planu HACCP
 • Pomoc w przeprowadzeniu analizy zagrożeń przedsiębiorstwie
 • Ustalenie krytycznych punktów kontroli w oparciu o metody:
  "Drzewa Decyzyjnego" (Codex Alimentarius), analiza luk metody FMEA, analiza Pareto.
 • Tworzenie dokumentacji, księgi HACCP, procedur, instrukcji

Korzyści z wdrożenia systemu HACCP

 • bezpieczeństwo żywności,
 • obniżenie kosztów produkcji (minimalizacja liczby braków),
 • możliwości eksportu produktów na rynek UE,
 • poprawa organizacji pracy poprzez przeniesienie odpowiedzialności na pracowników
  bezpośrednio związanych z produkcją zobowiązując ich tym samym
  do czuwania nad poszczególnymi CCP,