Dlaczego firma/ instytucja powinna być zainteresowana procesem wdrożenia
systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001

 • Zwiększenie monitorowania procesu - "zapobieganie błędom"
 • Cykliczne pomiary i analiza wskaźnikowa efektywności procesów zachodzących w firmie
 • Obniżenie kosztów działalności operacyjnej
 • Lepsza współpraca z innymi firmami/organizacjami zza granicy; zwiększenie wiarygodności wobec
  partnerów zagranicznych
 • Efektywniejsze pozyskiwanie środków strukturalnych z UE (dodatkowe pkt. przyznawane przy
  ocenie wniosków)
 • Kluczowy argument tworzący zaufanie do Waszej firmy
 • Monitoring mobilnych potrzeb rynku
 • Poprawa wizerunku na krajowym rynku
 • Delegowanie odpowiedzialności na pracowników za funkcjonowanie systemu zarządzania jakością
 • Obrona strategicznych celów firmy/organizacji
 • Wzrost "sprzedaży towarów i usług"
 • Szkolenia z zakresu zarządzania jakością dla pracowników
 • Wzrost poczucia pewności i motywacji pracowników
 • Zaangażowanie całej kadry i przeświadczenie o słuszności przedsięwzięcia
 • Norma uznawana na całym świecie
 • Zewnętrzny, niezależny audit potwierdzający funkcjonowanie systemu
 • System "wczesnego ostrzegania" o błędach
 • Eliminacja "wyrobów niezgodnych"