Nasza kadra posiada wieloletnią praktykę w zakresie wdrażania - serwisu i szkoleń
dotyczących nowoczesnych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
w oparciu o ISO 9001 oraz HACCP/BRC/IFS. W ramach zarządzania bezpieczeń-
stwem zdrowotnym żywności specjalizujemy się we wdrożeniach HACCP/ISO
9001 w piekarnictwie, cukiernictwie, szeroko pojętej gastronomii (hotele,
stołówki zbiorowego żywienia, bary, restauracje) oraz branży mięsnej. O naszym
potencjale i zaufaniu wobec naszych usług niech świadczy fakt, iż w latach 2003 i 2004
przeprowadziliśmy cykl 26 szkoleń zakresu pomocy finansowej z funduszy UE oraz
systemów HACCP/ISO. Szkolenia odbywały się cyklicznie na przestrzeni dwóch lat w 80%
powiatów i gmin Dolnego Śląska, w których uczestniczyło ponad 1100 osób zaangażowanych
czynnie (właściciele zakładów, kadra średniego szczebla, pracownicy) w rozwój swoich
jednostek. Przeprowadzone przedsięwzięcie pozwala nam jednoznacznie stwierdzić, iż swoim
działaniem zdobyliśmy zaufanie nie tylko podmiotów gospodarczych.

  Z wyrazami szacunku
ZARZAD P. I J. QUALITY