Dlaczego firma/ instytucja powinna być zainteresowana procesem wdrożenia
systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001?

  • SZANSE NATURY MARKETINGOWEJ
  • Zadowolenie z tytułu "zdania egzaminu - uzyskanie certyfikatu"
  • Cykliczny nadzór niezależnej jednostki certyfikującej posiadającej akredytacjęMasz dalsze pytania? My wiemy jak wprowadzić i utrzymać system zarządzania
jakością w oparciu o normę ISO 9001 świadczy o tym chociażby akredytacja
PARP na refundacje naszych usług doradczych.
Nie rezygnuj, a dostrzeżesz różnicę w swojej firmie!
Mamy za sobą kilkadziesiąt wdrożeń.