Potencjalny czytelnik tej strony może zadać sobie pytanie po co to wszystko?

Otóż pragniemy poinformować, iż podobne praktyki w zakresie funkcjonowania
dokumentacji w rolnictwie istniały 20-30 lat temu za czasów rozkwitu PGR-ów i RSP.

Pracownicy w/w jednostek byli zobligowani do wypełniania tzw. kart pól, gdzie zapisywano
m.in. termin zasiewu, warunki pogodowe, ilość i nawozów sztucznych na ha, ilość
zużytych środków chemicznych itd.

Powracamy do sprawdzonych rozwiązań.

W zakresie Dobrej Praktyki Rolniczej i Dobrej Praktyki Ogrodniczej mamy
doświadczenie związane z wykształceniem naszej kadry. Jeden z współwłaścicieli
jest z wykształcenia agronomem (wydział rolniczy Akademii Rolniczej we Wrocławiu).
Mamy za sobą wiele pomyślnie przeprowadzonych przedsięwzięć w sektorze rolnym.

Ostatnim jakże istotnym jest certyfikacji Żywność Polska Sp. z o.o., która wchodzi
w skład Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu i
współpracuje z kilkuset dostawcami owoców i warzyw.