Struktura dokumentacji systemu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności (SZBZŻ) GMP/GHP/HACCP w sklepie spożywczym

  • Analiza zagrożeń i identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
  • Monitorowanie i działania korygujące w CCP
  • Wewnętrzna kontrola warunków sanitarno-higienicznych w sklepie
  • Budynki i otoczenie sklepu
  • Pomieszczenie sprzedaży
  • Woda, czynniki chłodnicze i ścieki
  • Maszyny i urządzenia

Nie zwlekaj, nasi konsultanci czekają na Twoje pytania! Zaskoczy Cię cena!

Tel. 0501 22 66 42
0693 83 19 98
0508 32 77 58